بازدید مقامات دولتی و کشوری از یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

بازدید مقامات دولتی و کشوری از یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت ایران و جناب آقای دکتر اسفهبدی معاون محترم وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران در اولین روز نمایشگاه و جناب آقای دکتر برومندی نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تهران و همچنین جناب آقای کاوه زرگران دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران هیات همراه در روز جمعه 3/09/96  و جناب آقای محمد مرتضوی رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران و جناب آقای دکترکریمی،رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنجیره گندم، آرد و نان و هیات همراه در آخرین روز برگزار نمایشگاه از سالن هاي تحت پوشش و فضای باز اطراف نمايشگاه بازديد نمودند و با مديران شركت ها و كارشناسان شركت های حاضر در نمايشگاه به بحث و گفتگو در مورد نقاط ضعف و قوت اين صنعت پرداختند.